Home

Telefónne ústredne, telefóny, faxy, telekomunikačná technika panasonic

Pobočkové ústredne a telekomunikačné systémy:Zabezpečujeme dodávku, montáž a programovanie telefónnych ústrední. Úlohou pobočkovej ústredne je pomocou klapiek presmerovať hovory na koncové zariadenia (telefóny, faxy, ...), ktoré sú zvolené. Toto presmerovanie môže byť doprevádzané zvukovým komentárom, alebo melódiou, ktorá znie počas prepojovania hovoru na žiadanú klapku. Uplatnenie nájdu v hoteloch, veľkých firmách, školách, nemocniciach... V základnej výbave týchto ústrední je aj možnosť samostatného tarifovania hovorov z pobočiek – klapiek.K ústredniam dodávame koncové zariadenia a pobočkové telefóny.

Naviac je do systému možné pridružit zariadenia domového dorozumievania, čím sa obsluhe uľahčí práca pri vybavovaní neohlásených návštev (priame prepojenie z vonkajšej hlásky na požadovanú klapku). Ústredne je možné dodať s GSM bránou a/alebo s modulmi pre VoIP telefonovanie a vytváranie VPN (Virtual Private Network – virtuálna privátna sieť, v rámci ktorej telefonujú účastníci zadarmo). Ďalej ponúkame služby vzájomnej komunikácie telefónnej ústredne a PC pre potreby call centier, taxi despečingu...

Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky a vhodného riešenia presne pre Vás: Kontakt

Viac

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image